ZMIANA TERMINU UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWYCH 125 – LECIA ZAMECZKU HABSBURGÓW!

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od organizatora, termin rajdu i uroczystości jubileuszowych kończących 125 lecia naszego pałacyku zostaje zmieniony z 12 listopada 2023 roku na 2 grudnia 2023 roku.

Prosimy o zrozumienie i przepraszamy za ewentualne niedogodności.

Wszystkie zgłoszenia uczestnictwa w rajdzie zachowują ważność.

W razie pytań prosimy o kontakt z organizatorem rajdu pod numerem telefonu 519153441 lub adresem e-mail pttkwisla@gmail.com

Z wyrazami szacunku,

Wiślański Oddział PTTK