Terenowy Referat Weryfikacyjny


Terenowy Referat Weryfikacyjny przy Oddziale PTTK Wisła w Wiśle weryfikuje Książeczki Górskiej Odznaki Turystycznej (GOT) i na podstawie zdobytej odpowiedniej ilości punktów w Książeczce GOT, przyznaje odznaki odpowiednich stopni GOT.

Historia Terenowego Referatu Weryfikacyjnego przy Oddziale PTTK Wisła w Wiśle

Terenowy Referat Weryfikacyjny Górskiej Odznaki Turystycznej przy Oddziale PTTK „Wisła” w Wiśle został powołany przez Komisję Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK w Krakowie pismem z dnia 24.04.1989 roku. Uwieńczone zostały tym samym starania wiślańskich działaczy turystycznych, aby i w Wiśle licznie wędrujący i odpoczywający turyści mieli okazję na miejscu potwierdzać i zdobywać odznaki GOT.

Swą działalność Terenowy Referat Weryfikacyjny (TRW) rozpoczął z dniem 01.07.1989 roku. W początkowym okresie weryfikacją książeczek GOT zajmowało się 8 przodowników GOT. Byli to: Józef Broda, Henryk Cieślar, Konrad Darda, Józef Drobisz, Robert Kubaczka, Jan Misiorz, Andrzej Sojka, i Janusz Szupina. Długoletnim kierownikiem Referatu był kolega Józef Drobisz, który też najwięcej czasu poświęcał na pracę przy weryfikacji książeczek GOT. Do pracy w TWR włączali się też: Franciszek Drewniok i Leszek Lipowczan a w później Józef Ładoś i Cezary Molin.

Aktualny skład Terenowego Referatu Weryfikacyjnego:

Cezary Molin
Elżbieta Dorighi
Włodzimierz Zwierzchowski