Władze Oddziału

Izabela Rudzińska – Prezes Oddziału
Krzysztof Rudziński – v-ce prezes
Danuta Legierska – v-ce prezes
Włodzimierz Zwierzchowski – członek
Anna Pilch – skarbnik

Komisja Rewizyjna Oddziału

Mariola Szymańska – Kukuczka – przewodniczący
Barbara Dragon – zastępca przewodniczącego
Stanisław Cendrzak – sekretarz
Zbigniew Magnowski – członek
Bronisław Kukuczka – członek