Górska Odznaka Turystyczna (GOT)


Górska Odznaka Turystyczna (GOT) należy do najstarszych polskich odznak turystycznych. Została zatwierdzona w 1935r. Celem GOT jest zachęcenie zdobywających odznakę do systematycznego poznawania gór polskich oraz do zapoznania się z terenami sudeckimi i karpackimi w krajach sąsiadujących z Polską.

Rodzaje Górskiej Odznaki Turystycznej:

1. „W góry” – brązowa, srebrna, złota;
2. Popularna;
3. Mała – brązowa, srebrna, złota;
4. Duża – brązowa, srebrna, złota;
5. „Za wytrwałość” – mała, duża.

Dla najmłodszych turystów w wieku: od rozpoczęcia 5- tego roku życia, do ukończenia 7-go roku życia funkcjonuje odznaka „W góry”.

“W góry” Brązowa
“W góry” Srebrna
“W góry” Złota
Pozostali turyści zdobywają odznaki: Popularną, Małą, Dużą i Za wytrwałość.

Popularna
Mała Brązowa
Mała Srebrna
Mała Złota

Duża Brązowa
Duża Srebrna
Duża Złota

“Za Wytrwałość”

Każda przebyta trasa jest odpowiednio punktowana. Jeżeli dana trasa jest ujęta w wykazie „Tras punktowanych do GOT PTTK” – Regulamin GOT, to stosuje się podaną tam punktację, natomiast jeśli trasa ta nie jest ujęta w wykazie, to należy przeliczyć długość trasy, przewyższenie i według kryteriów podanych w Regulaminie GOT obliczyć ilość punktów.

Do dokumentowania zdobywania GOT PTTK służy książeczka GOT PTTK. W książeczce wpisywane są przebyte trasy, ilość punktów oraz potwierdzenie ich odbycia w terenie poprzez umieszczenie pieczątek z danego miejsca.

Po uzyskaniu odpowiedniej ilości punktów do danej odznaki GOT, Terenowy Referat Weryfikacyjny weryfikuje książeczkę GOT, przyznając odpowiedni stopień Górskiej Odznaki Turystycznej.

Więcej informacji oraz Regulamin GOT na:
http://www.cotg.pttk.pl/got
http://ktg.pttk.pl/

Opr. na podstawie: Górskie Odznaki Turystyczne. Regulaminy. 2018.


Zachęcamy do zdobywania Górskiej Odznaki Turystycznej!
Warto poznawać polskie góry oraz góry w krajach sąsiadujących z Polską!
Warto dokumentować dokładny przebieg danych tras, a także potwierdzać ich przebycie poprzez umieszczanie odpowiednich pieczątek górskich w książeczce GOT!


Książeczki Górskiej Odznaki Turystycznej (GOT) oraz Regulamin GOT można zakupić w Biurze Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK Oddział Wisła.

W PTTK Oddział Wisła w Wiśle działa Terenowy Referat Weryfikacyjny, w którym Przodownik Turystyki Górskiej weryfikuje książeczki GOT i przyznaje odpowiednie odznaki Górskiej Odznaki Turystycznej (GOT). Odznaki te można zakupić w Biurze Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK Oddział Wisła.