Projekt “Dzieci i Młodzież na wiślańskich szlakach”

PTTK Oddział Wisła w Wiśle rozpoczyna realizację projektu “Dzieci i młodzież na wiślańskich szlakach” w ramach programu “Działaj lokalnie”.

Zachęcamy do wzięcia udziału wszystkie Wiślańskie Szkoły i Przedszkola.

Wszystkie informacje można uzyskać w biurze Oddziału PTTK „Wisła” ul. Lipowa 4a, 43-460 Wisła. Tel. 338553560