Egzamin na mianowanie lub rozszerzenie uprawnień PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI GÓRSKIEJ w 2020r.

Regionalna Komisja Egzaminacyjna d/s. Przodowników Turystyki Górskiej PTTK w Bielsku – Białej uprzejmie informuje, że egzaminy na mianowanie przodownikiem lub na rozszerzenie uprawnień odbędą się w 2020 roku w następujących terminach :

– 3 kwiecień 2020 r. ( piątek ) godz. 15.30

– 23 października 2020 r. ( piątek ) godz. 15.30

Posiedzenia Komisji odbywają się w Domu Wycieczkowym PTTK
w Bielsku – Białej, ul. Krasińskiego 38

Regionalna Komisja Egzaminacyjna przypomina , że Kandydat przedkłada Komisji w dniu egzaminu :

– 2 egz. wniosku o mianowanie lub rozszerzenie uprawnień
wg obowiązującego wzoru, który jest dostępny na stronie internetowej KTG ZG PTTK. Wniosek powinien być wydrukowany na jednej kartce (dwustronnie). We wniosku należy czytelnie wypełnić wszystkie wskazane rubryki (zalecenie KTG ZG PTTK)
– wnioski o mianowanie muszą być dodatkowo zaopiniowane przez Oddziałową KTG, a Kandydat powinien dołączyć do wniosku informację o odbytych wycieczkach w poszczególnych grupach górskich,
– 1 fotografię w przypadku wniosku o mianowanie,
– legitymacje ptg w przypadku wniosku o rozszerzenie uprawnień,
– legitymacje członka PTTK z aktualnie opłaconą składką (do wglądu Komisji).


Więcej informacji na temat Przodownika Turystyki Górskiej można uzyskać na stronie: http://www.ktg.pttk.pl