XVI Rajd „Ku źródłom Wisły”

Logo Rajdu Ku źródłom Wisły

Już po raz szesnasty w Wiśle spotkali się polscy, czescy i słowaccy turyści, którzy przybyli na Międzynarodowy Rajd Narciarsko-Pieszy „Ku źródłom Wisły”. Organizatorem imprezy jest Oddział PTTK w Wiśle, który współpracuje KTS Čadca ze Słowacji oraz KCT Třinec i PTTS-BS z Republiki Czeskiej. Jak co roku miasto Wisła wsparło finansowo to niemałe przedsięwzięcie.

Rajd odbył się dnia 16 marca 2019 roku, a uczestnicy wędrowali trzema trasami. Pierwsza wiodła z Kubalonki przez Kozińce, Gronik do Jonidła i przez Nową Osadę do skrzyżowania szlaków nad zaporą przy dawnym hotelu PTTK (6 km, 2,5 godz.), druga – z Malinki Pieczki przez Cieńków Wyżni, Pośredni i Niżny do tego samego punktu zbornego (7,5 km, 3,5 godz.), a trzecia z Salmopola przez Jawierzny i Smrekowiec do Nowej Osady i również do zapory (9 km, 4,5 godz.). Podsumowanie rajdu odbyło się w Karczmie „Drewutnia” u Leszka Szalbóta.

Meta Rajdu Ku źródłom Wisły

Na mecie zameldowało się 157 uczestników, którzy posilili się pysznym żurkiem z wkładką, herbatą i drożdżówką. Odbył się również konkurs piosenki, w którym zaprezentowali się najmłodsi turyści. Następnie wręczono nagrody. Pierwsze miejsce za najliczniejszą grupę ponownie zdobyli goście ze Słowacji czyli KST Čadca pod kierownictwem Antona Opiala, drugie – PTTS Beskid Śląski pod wodzą Haliny Twardzik z Trzyńca w Republice Czeskiej, a trzecie SKKT „Krety” z Nierodzimia na czele z Mariolą Szymańską-Kukuczką. Wręczone zostały także nagrody dla najmłodszego i najstarszego uczestnika. Najmłodszych trzech 9-latków z grupy „Krety” otrzymało drewniane „Wiślaczki”, a najstarsza wędrowniczka torbę podróżną.

Na zakończenie organizatorzy dziękowali turystom za udział w wędrówce oraz sponsorom za wsparcie imprezy (sponsorami byli: Firma Jur-Gast F. Juroszek, Piekarnia „U Karola” K. Troszok, Piekarnia nr 1 K. Szturc, Polysort Z. Twardowski, Firma „Małgorzata” G. Zembol oraz Nadleśnictwo Wisła). Komandor rajdu Gustaw Czyż dziękował za pomoc kierownikom tras, którymi byli przewodnicy z wiślańskiego Koła Przewodników: Tadeusz Leżański, Zbigniew Magnowski i Zbigniew Wrzecionko oraz prezes Oddziału PTTK Helenie Skorupie i sekretarz rajdu Annie Czyż. Do zobaczenia za rok!

Komandor rajdu

Gustaw Czyż