Serdecznie zapraszamy członków oraz sympatyków wiślańskiego Oddziału PTTK na wspólną wycieczkę jednodniową w okolice Jury Krakowsko – Częstochowskiej, w terminie 06.11.2021r.

Trasa wycieczki obejmuje przejścia piesze wśród oryginalnych form wietrzenia krasowego oraz Orlich Gniazd o łącznej długości ok 4 km: Olsztyn – Biakło (Giewont) –  Lipówki – (przez: Mnich, Urwistą Turnię)- Zamek Olsztyn  – Olsztyn Spichlerz (przez: Przekładaniec, Ganek Ewy, Skrajny Filarek)Odwiedzimy również : Pustynię Siedlecką, Bramę Twardowskiego, źródła rzeki Warty w Kormołowie.

Więcej informacji o wycieczce w siedzibie Oddziału PTTK Wisła w Wiśle, ul. Lipowa 4a, 43 – 460 Wisła lub pod numerem telefonu: 33-855 35 60