Mała Wiślańska Odznaka Turystyczna (MWOT)

Mała Wiślańska Odznaka Turystyczna została ustanowiona w roku 1992. Jej celem jest zachęcenie turystów do poznania pięknych terenów rejonu Wisły.

REGULAMIN “MAŁEJ WIŚLAŃSKIEJ ODZNAKI TURYSTYCZNEJ PTTK”

Mała Wiślańska Odznaka Turystyczna
  1. Celem “MAŁEJ WIŚLAŃSKIEJ ODZNAKI TURYSTYCZNEJ PTTK” (zwanej dalej MWOT) jest zachęcenie turystów do poznania najpopularniejszych miejsc górskiej miejscowości Wisły.
  2. MWOT jest adresowana do wszystkich odwiedzających Wisłę oraz mieszkających tu stale lub czasowo, którzy dysponują nie wystarczającą ilością czasu lub z innych powodów nie są w stanie spełnić wymogów zdobycia ustanowionej w 1992 roku “WIŚLAŃSKIEJ ODZNAKI TURYSTYCZNEJ PTTK”, czyli przejścia wszystkich szlaków znakowanych na terenie Wisły.
  3. Warunkiem zdobycie MWOT jest odbycie wycieczek górskich połaczonych z wejściem na Baranią Górę (1220), Czantorię (995), do schroniska pod Stożkiem (978) oraz zwiedzenie wiślańskiego Muzeum Beskidzkiego. Punkty rozpoczęcia i zakończenia wycieczek są dowolne ale znajdujące się na terenie Wisły, w przypadku Czantorii dopuszcza się rozpoczęcie i zakończenie wycieczki na terenie Ustronia.
  4. Potwierdzenie spełnienia warunków zdobycia MWOT należy uzyskiwać w książeczce “Mała WIŚLAŃSKA ODZNAKA TURYSTYCZNA PTTK”. Do weryfikacji potwierdzeń uprawniony jest każdy przewodnik z Koła Przewodników PTTK Wisła.
  5. Zdobytą odznakę będzie można zakupić w Zarządzie Oddziału PTTK “Wisła” w Wiśle z odnotowaniem tego faktu w książeczce jak wyżej.