Koło Przewodników Beskidzkich

Logo Koła Przewodników Wisła

W 1986r. powstał Oddział PTTK Wisła w Wiśle. Kolejnym krokiem było utworzenie koła przewodników w ramach nowego oddziału. W dniu 28.04.1987 w sali sesyjnej UM doszło do spotkania przedstawicieli władz miasta z przewodnikami zamieszkałymi lub pracującymi na terenie Wisły, na którym wybrano komitet zebrania założycielskiego koła przewodników w składzie: Henryk Cieślar, Henryk Hombek, Stefan Dorocki, Grażyna Winiarska i Józef Drobisz. W zebraniu uczestniczyło 25 przewodników.

W dniu 12.05.1987 w siedzibie Oddziału PTTK „Wisła” w Wiśle odbyło się zebranie założycielskie z udziałem przedstawiciela Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Bielsku-Białej – Stanisława Kellera i sekretarza Zarządu Oddziału PTTK „Wisła” – Heleny Skorupy oraz 22 przewodników. Kolejnych troje przewodników przysłało prośby o usprawiedliwienie nieobecności jednocześnie zgłaszając swój akces do no nowego koła. Wynikiem spotkania było podjęcie uchwały o treści „Utworzyć Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych przy Oddziale PTTK „Wisła” w Wiśle”. Pierwszym prezesem Koła został Henryk Hombek.

Do podstawowych zadań koła zaliczono:

1.zrzeszanie osób posiadających uprawnienia przewodnickie
2. obsługę ruchu turystycznego
3. sprawowanie opieki, nadzoru i kontroli nad pracą przewodnicką członków koła
4. organizację kursów dla kandydatów na przewodników
5. prowadzenie szkolenia i dokształcania członków koła
6. organizowanie akcji społecznych i popularyzatorskich z zakresu turystyki i krajoznawstwa
7. prowadzenie działalności socjalno-bytowej dla członków koła
8. współpracę z komisjami problemowymi ZO PTTK „Wisła”.

Do realizacji tych zadań nowy zarząd przystąpił z wielkim zapałem budując solidne podwaliny pod działalność koła w przyszłości.

Prezesem Koła od 2007 roku jest Cezary Molin.