Komunikat dla członków PTTK Oddział Wisła w Wiśle – SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 2020r.

Zarząd Oddziału PTTK w Wiśle zaprasza do opłacania składek członkowskich PTTK na 2020 rok.

Terminy dyżurów skarbnika PTTK Oddział Wisła w Wiśle w siedzibie Oddziału:
poniedziałek 17.02.2020r. w godz. 14.15 – 16.00
poniedziałek 24.02.2020r. w godz. 14.15 – 16.00
poniedziałek 02.03.2020r. w godz. 14.15 – 16.00
poniedziałek 23.03.2020r. w godz. 14.15 – 16.00

Istnieje możliwość opłacenia składek poza wymienionymi terminami, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym ze skarbnikiem Oddziału PTTK Wisła w Wiśle.