Komunikat dla członków PTTK Oddział Wisła w Wiśle

Zarząd Oddziału PTTK Wisła w Wiśle zwołuje Nadzwyczajny Zjazd
na dzień 19 listopada 2019 roku, na godzinę 17.00 do Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Wisła.

Szczegóły oraz porządek obrad dostępny w PTTK Oddział Wisła w Wiśle, ul. Lipowa 4a.