PTTK
POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE
ODDZIAŁ WISŁA

www.pttk.wisla.pl
Strona główna
Cmentarz na Gróniczku

    Zwiedzanie cmentarzy nie należy może do rzeczy najbardziej przyjemnych ale czasami spacer taki jest źródłem wiedzy historycznej o danej miejscowości. Któż zwiedzając Zakopane nie odwiedza cmentarza na „Pęksowym Brzyzku”?  W Wiśle miejscem wiecznego spoczynku większości znamienitych wiślan jest cmentarz „Na Gróniczku” znajdujący się na wzniesieniu, w widłach Wisły i jej dopływu Kopydła. Aby dojść do cmentarza należy z Oazy udać się w kierunku Istebnej (ok. 400 m) i naprzeciw warsztatu samochodowego „Orliński” odbić w lewo w ulicę Groniczek, która doprowadzi nas do cmentarza. Po drodze mijamy po prawej stronie okazałą willę „Jodła” zbudowaną w okresie międzywojennym w stylu witkiewiczowskim (kiedyś nazywała się „Zakopianka”).

Cmentarz ewangelicki „Na Gróniczku” został założony w roku 1819, zaś kaplicę cmentarną zbudowano w 1948 roku.

Po wejściu na cmentarz poruszamy się główną aleją mijając po obydwu stronach groby ludzi zasłużonych dla Wisły.

W ósmym rzędzie od dołu, po lewej stronie, trochę dalej od głównej alei znajduje się grób Andrzeja Podżorskiego (1886-1971), nauczyciela, społecznika, inicjatora powstania i pierwszego kierownika Muzeum Beskidzkiego. Ostatnio odnowiono jego nagrobek.

Trochę wyżej, równieź po lewej stronie zauważamy drewniany nagrobek Kazimiery Chobotowej (1897-1976), nauczycielki, współorganizatorki gimnazjum w Wiśle.

Nieco powyżej, dalej od głównej alei, znajduje się zaniedbana mogiła, w której złożono urnę z prochami Jana Sztwiertni (1911-1940) nauczyciela wiślańskiego, wybitnie uzdolnionego kompozytora, któremu wojna nie pozwoliła na rozwinięcie skrzydeł.

Po prawej stronie alei, jako pierwszy z brzegu zauważamy grób ks.Michała Kupferschmidta (1783-1867), wieloletniego proboszcza parafii w Wiśle, inicjatora budowy obecnego ewangelickiego kościoła parafialnego w centrum. Obok znajduje się grób jego syna Gustawa Kupferschmidta, również pastora, który przyczynił się do uznania szkoły wiślańskiej za publiczną i uzyskania dla niej funduszów z dóbr arcyksiążęcych. W następnej mogile złożony jest pastor Karol Samiec, który zginął tragicznie kilka lat temu.

W następnym rzędzie położony jest grób ks.prof.dr Andrzeja Wantuły (1905-1976), proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej w Wiśle, a następnie biskupa tegoż Kościoła, wiceprezydenta Światowej Federacji Luterańskiej, więźnia obozów w Dachau i Gusen.

Nieco wyżej, w przedostatnim rzędzie przed kaplicą pochowany jest Jerzy Drozd (1907-1981), nauczyciel, dyrektor Szkoły Muzycznej w Cieszynie, współzałożyciel Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej.

Tuż przed kaplicą odnajdujemy grób Józefa Goszyka (1865-1955), inicjatora wybudowania szkoły w centrum Wisły i wieloletniego jej kierownika.

Mijając kaplicę cmentarną zwróćmy uwagę na dwie tablice z nazwiskami wiślan, ofiar II wojny światowej.

Po prawej stronie od wejścia do kaplicy znajduje się odtworzony nagrobek  „Króla Wisły”,  słynnego wójta, Pawła Raszki (urząd swój  sprawował przez 47 lat). Paweł Raszka został pochowany w pierwszym rzędzie od wejścia na cmentarz ale w jego mogile pochowano w międzyczasie dwie inne osoby.

Tuż nad kaplicą, po prawej stronie znajduje się grób Adama Niedoby (1906-1972), nauczyciela z Głębiec, założyciela Zespołu Regionalnego „Wisła”, autora nieformalnego hymnu górali wiślańskich „Szumi jawor szumi ...”

W czwartym rzędzie nad kaplicą pochowany jest rzeźbiarz Artur Cienciała (1914-1985), autor m.in. dziesiątków popiersi wybitnych Polaków.

Powyżej grobowca A.Cienciały grobowiec  prof. Stanisława Hadyny (1919-1999), twórcy i wieloletniego dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

W tym samym rejonie, w głębi od głównej alei zauważamy nagrobek w postaci kamienia. W mogile tej pochowani są: Bogumił Hoff (1829-1895), odkrywca Wisły jako letniska i autor szeregu prac na temat tej miejscowości, jego żona oraz ich syn Bogdan (1865-1932), projektant wielu budowli w Wiśle i jej zagorzały popularyzator. Twórcą nagrobka rodziny Hoffów jest Artur Cienciała.

W dalszej części cmentarza znajdują się nowe mogiły.
Proszę zwrócić uwagę na nazwiska pochowanych tutaj mieszkańców Wisły.

Po zwiedzeniu cmentarza, proponuję wyjść górnym wyjściem i piękną aleją dojść do jednej z ulic sprowadzających nas w prawo, w dół do ul. Kopydło lub w lewo w dół, do Jonidła.

Wybierając się w ten rejon wydrukuj tę stronę i zabierz z sobą. 

                                            Opracował: Franciszek Drewniok

wycieczki
Aktualności
Imprezy
Historia
Kontakt
Noclegi
Sklep

Created by Marek Pinkas