blacha wisłą Koło Przewodników Beskidzkich
przy Oddziale PTTK w Wiśle
Strona główna oddziału PTTK Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 28 lutego 2013 wybrano następujące władze Koła


 – Cezary Molin - prezes
– Bogusława Czyż-Tomiczek wiceprezes ds organizacyjnych
– Zbigniew Magnowski wiceprezes ds. szkoleniowych
– Maja Michnik – skarbnik
– Józef Polok (wspierający wiceprezesa ds. szkoleniowych)
– Irka Dąbkowska – członek
– Danuta Legierska – członek
– Rober Guzik – członek
– Ewa Długosz – sekretarz
Juruś Chmiel – kronikarz – nie wchodzący w skład zarządu
strona główna Koła

 władze Koła
Pani Sekretarz pisze:
(ważne!!)

Techniczne informacje przewodnickie
Historia Koła
Wspomnienia z imprez
Created by Franciszek Drewniok