PTTK POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE
ODDZIAŁ WISŁA
Strona główna

Wiślańska Odznaka Turystyczna

Wiślańska Odznaka Turystyczna została ustanowiona w roku 1992. Jej celem jest zachęcenie turystów do poznania jakże pięknych terenów rejonu Wisły.

Odznaka ma dwa stopnie: mały i duży.

REGULAMIN "MAŁEJ WIŚLAŃSKIEJ ODZNAKI TURYSTYCZNEJ PTTK"

MWOT

1. Celem "MAŁEJ WIŚLAŃSKIEJ ODZNAKI TURYSTYCZNEJ PTTK" (zwanek dale MWOT) jest zachęcenie turystów do poznania najpopularniejszych miejsc górskiej miejscowości Wisły.

2. MWOT jest adresowana do wszystkich odwiedzających Wisłę oraz mieszkających tu stale lub czasowo, którzy dysponują nie wystarczającą ilością czasu lub z innych powodów nie są w stanie spełnić wymogów zdobycia ustanowionej w 1992 roku "WIŚLAŃSKIEJ ODZNAKI TURYSTYCZNEJ PTTK", czyli przejścia wszystkich szlaków znakowanych na terenie Wisły.

3. Warunkiem zdobycie MWOT jest odbycie wycieczek górskich połaczonych z wejściem na Baranią Górę (1220), Czantorię (995), do schroniska pod Stożkiem (978) oraz zwiedzenie wiślańskiego Muzeum Beskidzkiego. Punkty rozpoczęcia i zakończenia wycieczek są dowolne ale znajdujące się na terenie Wisły, w przypadku Czantorii dopuszcza się rozpoczęcie i zakończenie wycieczki na terenie Ustronia.

4. Potwierdzenie spełnienia warunków zdobycia MWOT należy uzyskiwać w książeczce "Mała WIŚLAŃSKA ODZNAKA TURYSTYCZNA PTTK". Do weryfikacji potwierdzeń uprawniony jest każdy przewodnik z Koła Przewodników PTTK Wisła.

5. Zdobytą odznakę będzie można zakupić w Zarządzie Oddziału PTTK "Wisła" w Wiśle z odnotowaniem tego faktu w książeczce jak wyżej.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN WIŚLAŃSKIEJ ODZNAKI TURYSTYCZNEJ

WOT

1. Celem WOT jest zachęcenie społeczeństwa do dokładnego poznania unikalnego terytorium górskiej miejscowości Wisły. Dotyczy to wszystkich odwiedzających Wisłę oraz mieszkających tu na stałe lub czasowo.

2. WOT jest pochodną Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK i przy jej zdobywaniu obowiązuja ogólne zasady regulaminu GOT.

3. WOT zdobywa się po przejściu wszystkich znakowanych tras wycieczkowych na terenie Wisły wg załączonego wykazu, przy czym nie ogranicza się czasu zdobywania WOT.

4. Zdobywanie WOT może być połączone z równoległym zdobywaniem poszczególnych stopni GOT. Potwierdzenia odbytych tras - zgodnie z regulaminem GOT natomiast weryfikacja - przez dowolnego przewodnika z Koła Przewodników PTTK Wisła.

5. Zdobyta odznakę można kupić w Oddziale PTTK w Wiśle.

6. Wśród osób, które prześlą do Zarządu Oddziału PTTK w Wiśle uwagi dotyczące przebytych tras oraz godnych zainteresowania obiektów zostaną rozlosowane upominki o charakterze turystycznym.

WYKAZ ZNAKOWANYCH TRAS TURYSTYCZNYCH NA TERENIE WISŁY

kolor szlaku Trasa czas przejścia
czarny Wisła - Jawornik - przełecz Beskidek 45 min.
niebieski Wisła Uzdrowisko (PKP) - Wisła Jawornik (45 min.) - Wielki Soszów (schronisko) 1 h 45 min.
żółty Wisła Dziechcinka (PKP) - Wisła Jurzyków (PKS) - Sałasz Kobyla (1h 45 min.) - Wielki Stożek 2 h 30 min.
niebieski Wisła Dziechcinka (PKP) - Kobyla - Sałasz Kobyla 2 h
zielony Wisła Głębce (PKP) - Przełęcz Kubalonka 1 h
czarny Wisła Głębce (PKP) - DW PTTK Nowa Osada 1 h 15 min.
czerwony Przełęcz Kubalonka (PKS) - Mrózków - przeł. Łączecko - Wielki Stożek 2 h 30 min.
czerwony Wielki Stożek - Cieślar - Wielki Soszów - przeł. Beskidek - Wielka Czantoria 3 h 30 min.
zielony Wisła Nowa Osada 2 (skrzyżowanie) - przeł. Kubalonka 1 h 30 min.
żółty Wisła Głębce (PKP) - Kozińce - przeł. Szarcula 1 h 45 min.
czerwony przeł. Kubalonka - przeł. Szarcula - Stecówka - schronisko na Przysłopie - Barania Góra 3 h 30 min.
czarny Wisła Czarne (skrzyżowanie) - dol. Czarnej Wisełki - schronisko na Przysłopie - Barania Góra 3 h
niebieski Wisła Czarne Fojtula  (PKS) - dol.Białej Wisełki - Kakady Rodła - Barania Góra 2 h 30 min.
żółty DW PTTK Nowa Osada - Cieńków - Zielony Kopiec 2 h 30 min.
zielony Malinowska Skała - Zielony Kopiec - Barania Góra 2 h 45 min.
czerwony przeł. Salmopolska - Malinów - Malinowska Skała 1 h 15 min.
zielony Wisła Nowa Osada 2 (skrzyżowanie) - Smerekowiec 1 h 30 min.
zielony Wisła Gościejów - os. Sporówka (k. Wyrchu Gościejów) 1 h 30 min.
żółty Wisła Uzdrowisko (PKP) - Kamienny - Trzy Kopce Wiślańskie - Smerekowiec - przeł. Salmopolska 3 h 45 min.
niebieski Wisła Głębce (PKP) - Mrózków - przeł.Łączecko - Wielki Stożek 2 h 15 min.

Zapraszamy do zdobywania odznaki

.wycieczki
Aktualności
Imprezy
Historia
Kontakt
Noclegi
Sklep
Created by Marek Pinkas