PTTK POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE
ODDZIAŁ WISŁA
Strona główna

Międzynarodowa Odznaka Turystyczna - II edycja

odznak
Warunki uzyskania MTO

A) Organizatorem Międzynarodowej Odznaki Turystycznej BESKY(I)DY II są wspólnie: Klub Czeskich Turystów w Trzyńcu, PTTS „Beskid Śląski“ w RCz (Czechy), PTTK - oddział w Wiśle oraz PTTK - oddział w Żywcu (Polska), KT Wysoka nad Kysucą (Słowacja).

B) Warunki uzyskania Odznaki
1/a/ Warunki uzyskania odznaki może wypełniać każdy, bez względu na przynależność państwową, wiek i członkowstwo w organizacji turystycznej po zakupieniu Książeczki
  b/ dzieci i młodzież do wieku lat 15 w obecności rodziców, lub pod przewodnictwem kierownika TOM albo innej osoby odpowiedzialnej.
2/ Książeczkę można uzyskać:
  a/ na każdym punkcie kontrolnym (po 6 punktów w Czechach, w Polsce i na Słowacji)
  b/ na wspólnych imprezach turystycznych organizowanych przez „ustanawiających odznakę“.
Terminy wspólnych imprez turystycznych można znaleźć na internecie na stronach:
www.kct-trinec.ic.cz, www.ptts-beskidslaski.cz, www.pttk.wisla.pl, www.zywiec.pttk.pl, www.turistika.e-kysuce.sk.
3/ Cena Książeczki MOT Besky(i)dy II wynosi: 30,00 Kč albo 5,00 Zł albo 1,00 EUR.
4/ Potwierdzenie uczestnictwa: zakupem  okrągłej naklejki i wklejeniem jej do Książeczki na przeznaczone miejsce. Naklejkę może uczestnik zakupić także w miejscu registracji uczestnictwa. W przypadku, że w miejscu sprzedaży nie ma naklejek, należy potwierdzić uczestnictwo miejsca pieczątką  albo innym wiarygodnym potwierdzeniem, Książeczkę można  zakupić przy odbiorze odznaki. Podobnie można  postąpić też w wypadku, kiedy sprzedający sprzedaje naklejki za wyższe ceny, niż podano powyżej.        
5/ Cena sprzedaży 1 sztuki naklejki wynosi: 15,00 Kč albo 2,50 Zł albo 0,50 EUR.
6/ Spełnienie warunków:
  a/okres spełniania warunków jest czasowo ograniczony: od 1.1.2013 do 15.9.2015
  b/ poszczególne miejsca można odwiedzać w dowolnej kolejności
  c/ warunki można spełniać równocześnie we wszystkich trzech państwach.
7/ Stopnie odznak:
  a/ dla uzyskania  odznaki w jednym państwie potrzeba odwiedzić minimalnie 5 dowolnie wybranych miejsc z 6 wymienionych
  b/ odznakę premiowaną można uzyskać po odwiedzeniu wszystkich 18 miejsc kontrolnych wymienionych w Książeczce.
8/ Udzielanie odznak po spełnieniu poszczególnych stopni odznaki:
  a/ na jakiejkolwiek wspólnej imprezie turystycznej wymienionej wg. punktu 2/b
  b/ każdy organizator może wręczyć dowolną odznakę po spełnieniu ww warunków. Odznaki są nieodpłatne jednak, przy zdobyciu "złotej" odznaki mile jest widziana dobrowolna wpłata np 5,- zł na cele statutowe PTTK.
 c/ w wypadku, że Książeczka będzie doręczona pocztą, będzie wraz z odznaką przesłana przesyłką pobraniowąz za liczeniem opłaty za opakowanie w wysokości 30,00 Kč albo 5,00 Zł albo 1,00 EUR, adresy pocztowe są podane na stronach internetowych wg.p. 2b.
9/ Spełnianie warunków MTO Beskidy II wykonuje każdy uczestnik  na własne ryzyko.

Miejsca, które trzeba zwiedzić i uzyskać stamtąd naklejki (przy braku naklejki - potwierdzenie pieczątką);

Polska:

 1. Ochodzita
 2. Wieża Piastowska w Cieszynie
 3. Wisła – Zameczek Habsburgów
 4. Pilsko (Hala Miziowa)
 5. Groń Jana Pawła II
 6. Żywiec – Muzeum Miejskie

 

Słowacja:

 1. Velky Polom
 2. Żivcakova – Marianske Putnicke Mesto
 3. Sulovsy Hrad
 4. Vratna Dolina – Janosikove Diery
 5. Nova Bystrica – Vychylovka
 6. Hrad Streczno

 

Czechy:

 1. Slavicz
 2. Studeniczne
 3. Kamenity
 4. Gruń – Hotel Charbulak
 5. Archeopark Chotebuz
 6. Filipka

=====================================================

Zestawienie zdobytych odznak w I edycji (2008-2012)

Jednostka weryfikująca Cz Pl Sk złote suma
PTTK Żywiec 215 337 249 211 1012
PTTK Wisła 221 299 222 202 944
PTTS-BS 70 68 67 70 275
KCT-TRINEC 187 112 126 108 533
KST CADCA 80 75 79 52 286
SUMA 773 891 743 643 3050

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Międzynarodowa Odznaka Turystyczna 

   odznaka       

      W grudniu 2007 roku otwarto granice między sąsiadującymi z Polską od południa krajami. Rozwijająca się od lat współpraca na niwie turystycznej między turystami z Czech, Słowacji i Polski zaowocowała bardzo pięknym pomysłem aby stworzyć międzynarodową odznakę turystyczną, która zbliżałaby nasze piękne tereny.

Organizatorami Międzynarodowej Odznaki Turystycznej są wspólnie:
- RR KST Čadca (Słowacja)
- KČT Třinec i PTTS-Beskid Śląski (Czechy)
- PTTK oddział w Żywcu i PTTK oddział w Wiśle (Polska)

            Odznaka ma trzy wersje krajowe po zdobyciu których otrzymuje się odznakę międzynarodową. Aby zdobyć odznakę w jednym z trzech przygranicznych krajów należy zaopatrzyć się w międzynarodową książeczkę i zdobyć conajmniej sześć spośród ośmiu szczytów. W każdym z punktów należy za złotówkę (lub 10 koron czeskich czy słowackich) nabyć odpowiednią naklejkę, wkleić ją w odpowiednim miejscu do książeczki i potwierdzić stemplem. Po uzyskaniu conajmniej sześciu spośród ośmiu potwierdzeń w danym kraju najbliższy oddział organizatora przydzieli odznakę.

Po stronie polskiej do zdobycia wyznaczono następujące punkty: Krawców Wierch, Stożek, Równica, Klimczok, Skrzyczne, Rysianka, Barania Góra, Jaworzynka-Trójstyk.

W Beskidach Czeskich należy "odwiedzić" następujace punkty: Skałka, Ostry, Javorovy, Prasiva, Radhost, Lysa Hora, Velka Czantoryje,  Trojmezi-Hrcava.

Słowacke punkty "kontrolne" to: Velky Javornik, Velka Raca, Stranik, Rycierova hora, Suchy, Velky Krivan, Korytovo, Trojhranicie-Cierne.

Odznaki zdobywamy od 2008 do 15.09.2012 roku. Kolejność odwiedzania punktów jest dowolna (można równocześnie we wszystkich trzech państwach).

Zachęcamy wszystkich do zdobywania tej nowej, atrakcyjnej odznaki.

MOT książka  

tak wygląda książeczka potwierdzeń wraz z regulaminem, którą mozna nabyć za 3 złote (lub 30 koron czeskich lub słowackich) w każdym z ww punktów kontrolnych

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uroczyste wręczenie MTO

    W dniu 20 września 2008 turyści słowaccy, czescy i polscy spotkali się na "akcji" przejścia turystycznego przez trzy państwa. Słowacy i Czesi wyruszyli z Ciernego (Słowacja) i przez Trzycatek (Polska) doszli do Hrcavy (Czechy). Tam tez doszli turyści z Polski (przestawiciele oddziałów PTTK z  Żywca i Wisły). Tam też, w gospodzie "Pod Jaworem" spotkali się wszyscy przy herbacie z ..... ( o tym media milczą).  Tam tez był punkt weryfikacyjny Międzynarodowej Odznaki Turystycznej i kilkanaście osób, które spełniły normy, otrzymały odznaki.

weryfikacja MOT
Przy tym stoliku weryfikowano odznaki

organizator
A tu przemawiał pan Anton Opial - organizator odznaki i spotkania

wycieczki
Aktualności
Imprezy
Historia
Kontakt
Noclegi
Sklep
Created by Marek Pinkas