AHz
PTTK POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE
ODDZIAŁ WISŁA
Strona główna

TERENOWY REFERAT WERYFIKACYJNY
 GÓRSKIEJ ODZNAKI TURYSYCZNEJ

PRZY ODDZIALE PTTK „WISŁA” W WIŚLE


 zaprasza wszystkich turystów wędrujących po górach do zdobycia  kolejnej odznaki GOT. W tym celu  wpisz do Książeczki GOT  przebyte wycieczki, potwierdź je na trasie a potem przynieś książeczkę do naszego oddziału - przodownik GOT zweryfikuje wycieczki i, jeżeli zdobędziesz odpowiednią ilość punktów, przyzna odznakę GOT odpowiedniego stopnia. Samą odznakę, na podstawie książeczki GOT, kupisz w naszym sklepiku.

A zatem zapraszamy !!

A oto krótka historia naszego referatu:

    Terenowy Referat Weryfikacyjny Górskiej Odznaki Turystycznej przy Oddziale PTTK „Wisła” w Wiśle został powołany przez Komisję Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK w Krakowie pismem z dnia 24.04.1989 roku.Uwieńczone zostały tym samym starania wiślańskich działaczy turystycznych, aby i w Wiśle licznie wędrujący i odpoczywający turyści mieli okazję na miejscu potwierdzać i zdobywać odznaki GOT.

   Referat praktyczną działalność rozpoczął z dniem 01.07.1989 roku.
W początkowym okresie weryfikacją książeczek GOT zajmowało się 8 przodowników GOT. Byli to: Józef Broda, Henryk Cieślar, Konrad Darda, Józef Drobisz, Robert Kubaczka, Jan Misiorz, Andrzej Sojka, i Janusz Szupina. Długoletnim kierownikiem Referatu był kolega Józef Drobisz, który też najwięcej czasu poświęcał na pracę przy weryfikacji książeczek GOT. W latach tych do prac Referatu włączali się też Franciszek Drewniok i Leszek Lipowczan a w ostatnim czasie Józef Ładoś i Cezary Molin. Obecnie TRW GOT w Wiśle tworzą: Franciszek Drewniok, Józef Drobisz, Józef Ładoś, Piotr Wybraniec, Gabriela Wybraniec i Cezary Molin, który obecnie kieruje pracami Referatu.
    TRW w Wiśle podobnie jak i inne Referaty działające na terenie Polski potwierdza zdobycie uprawnień do posiadania popularnej odznaki GOT oraz małych odznak GOT : brązowej, srebrnej i złotej. Potwierdzenia dużych odznak GOT oraz GOT „Za Wytrwałość” dokonuje tylko Centralny Referat Weryfikacyjny w Krakowie.
    Przez wszystkie lata działalności Terenowego Referatu Weryfikacyjnego GOT przy Oddziale PTTK „Wisła” w Wiśle zweryfikowano na dzień 31.01.2008 roku 3675 odznaki, najwięcej bo 387 w 2001 roku, najmniej 46
w 2003 roku.

Szczegóły przedstawia zamieszczone poniżej zestawienie:

Rok

popularna

m. brązowa

m. srebrna

m. złota

Razem

1989

103

30

1

-

134

1990

294

23

7

-

324

1991

118

20

2

-

140

1992

71

22

3

-

96

1993

101

21

2

-

124

1994

188

30

2

1

221

1995

290

31

2

1

324

1996

169

61

-

-

230

1997

192

47

5

1

245

1998

215

10

2

-

227

1999

81

16

2

-

99

2000

282

12

3

1

298

2001

366

14

7

-

387

2002

99

55

5

1

160

2003

28

12

5

1

46

2004

118

12

6

1

137

2005

100

10

2

-

112

2006

101

14

3

2

120

2007

51 9 3 1 64
2008 164 21 1 1 187
2009 46 8 3 4 61
2010 126 23 1 1 251

Razem

3364

501

69

19

3987

wycieczki
Aktualności
Imprezy
Historia
Kontakt
Noclegi
Sklep

Dodatkowow w roku 2009 zweryfikowano:
- 211 szt. Międzynarodowej Odznaki Turystycznej
- 88 lokalnych Wiślańskich Odznak Turystycznch

W roku 2010 zweryfikowan ponadto:
- 171 Miedzynarodowej Odznaki Turystycznej
- 134 Małej, Wiślańskiej Odznaki Turystycznej
- 4 Duże Wiślańskie Odznaki Turystyczne